Tuesday, September 9, 2014

SELAB HAR SAAL MAGAR HAL KOI NAHI.

Pakistn main har saal selab ata hai aur tabahi macha kar chala jata hai. Laiken jis barish ko rehmat hona chaheye wo zehmat ban rahi hai. ... thumbnail 1 summary
Pakistn main har saal selab ata hai aur tabahi macha kar chala jata hai. Laiken jis barish ko rehmat hona chaheye wo zehmat ban rahi hai.
No comments

Post a Comment