Sunday, February 5, 2012

Islamic Question and Answer in Urdu part 7

Questions about Mara Kahwand Haqoq poray nahi karta, kiya Darood Quan main hay, mara Kahwand Bahr hay, Mara Dost Hidu hay, Mujah kahen nokr... thumbnail 1 summary
Questions about Mara Kahwand Haqoq poray nahi karta, kiya Darood Quan main hay, mara Kahwand Bahr hay, Mara Dost Hidu hay, Mujah kahen nokri nai mil rahi, Ma Denmark ma moqeem hun, Khawand nay bahr ja kar shadi kar li, Kiya Basant Jaiz hay, Esaeon k sath Church main Ebadat,
Read answers in Urdu.


No comments

Post a Comment