Saturday, January 14, 2012

Tum Apnay Kirdar ko

Tum apnay Kirdar ko Itna Boland karo, k dosray loog dakh kar kahain, Agar Ummat Asi hay.. To Nabi Kasay hon gay. thumbnail 1 summary
Tum apnay Kirdar ko Itna Boland karo,
k dosray loog dakh kar kahain,
Agar Ummat Asi hay.. To Nabi Kasay hon gay.


No comments

Post a Comment