Thursday, December 22, 2011

Duniya main..

Duniya main us sa bi monafiq nahi Qateel Jo Zulam to Sahta hay Bagawat nahi Karta. thumbnail 1 summary
Duniya main us sa bi monafiq nahi Qateel
Jo Zulam to Sahta hay Bagawat nahi Karta.


No comments

Post a Comment