Sunday, November 13, 2011

Insan Mote say Bachnay ki Kosis Karta hay (Picture)

Insan mote say bachnay ki koses karta hay..Lakin Jahannam say nahi. Halan k Koses karnay say insan Jahannam say bach sakta hay... Lakin mo... thumbnail 1 summary
Insan mote say bachnay ki koses karta hay..Lakin Jahannam say nahi.
Halan k Koses karnay say insan Jahannam say bach sakta hay... Lakin mote say nai.


No comments

Post a Comment