Saturday, November 26, 2011

Doghla Pan ( 2ghla pan)

yeh kasa Doghla pan hay. Ak musalman ko Shaheed kahtay ho. Dosray musalman ko Halak kahtay ho. thumbnail 1 summary
yeh kasa Doghla pan hay.
Ak musalman ko Shaheed kahtay ho.
Dosray musalman ko Halak kahtay ho.


No comments

Post a Comment