Saturday, October 8, 2011

Har Din Roza Rakhna manah hay.

Har Din roza rakhna manah hay (Hadith Bukhari). Dua k Ibtidaiya Kalimaat. ak musalman ka dosray musalman say Naik Salok or Us ka AJar (Ha... thumbnail 1 summary
Har Din roza rakhna manah hay (Hadith Bukhari).
Dua k Ibtidaiya Kalimaat.
ak musalman ka dosray musalman say Naik Salok or Us ka AJar (Hadith Bukhari, Muslim)
Fasting of everyday is prohibited (Hadith of Bukhari Read in Urdu)

No comments

Post a Comment