Friday, May 27, 2011

Na Pasandida Shakas

Rasool Allah (S.A.W) nay farmaya. K Allah tahalla ko Wo Shakas sab say ziyada na Pasandida hay jo Bohat Gahgralo hay. (Bukhari) thumbnail 1 summary
Rasool Allah (S.A.W) nay farmaya. K Allah tahalla ko Wo Shakas sab say ziyada na Pasandida hay jo Bohat Gahgralo hay.
(Bukhari)

No comments

Post a Comment