Thursday, December 2, 2010

Ghabe ki Konjian 5 han.

Islamic sms in Urdu. Rasool Allah (S.A.W) na Farmaya: Ghabe ki Konjian 5 han. Jin ko Allah ka ilawa koi nai Janta. kisi ko ya malom nai k ka... thumbnail 1 summary
Islamic sms in Urdu.

Rasool Allah (S.A.W) na Farmaya:
Ghabe ki Konjian 5 han.
Jin ko Allah ka ilawa koi nai Janta.
kisi ko ya malom nai k kal kia honay wala ha?
Na ya Janta ha k mada kay Raham ma kia ha?
Na kisi ko ya ilam ha k wo kal kia Karay ga?
Na kisi ko ya pata ha wo kahan maray ga?
Na kisi ko ya Khaber ha ka Barish kab ho gi?
(Bukhari Shareef)

No comments

Post a Comment