Sunday, November 14, 2010

Deen ma Aasani

Deen ma Aasani pada karo. sakhti na barto. Logon ko kuch kabri sonao. onhan motanafer na karo. (Bukhari) thumbnail 1 summary
Deen ma Aasani pada karo.
sakhti na barto.
Logon ko kuch kabri sonao.
onhan motanafer na karo.
(Bukhari)

No comments

Post a Comment