Saturday, January 14, 2012

Wakh Bandaya (Bulleh Shah بھلے شاہ )

Wakh Bandaya Asman tay Odday Panchi, Wakh tay Sahi ki Karday nay. Na oh Karday Rizq zakhira, Na oh Pokhay marday nay. thumbnail 1 summary
Wakh Bandaya Asman tay Odday Panchi,
Wakh tay Sahi ki Karday nay.
Na oh Karday Rizq zakhira,
Na oh Pokhay marday nay.


No comments

Post a Comment